V tejto časti nášho webového sídla sú zverejnené všetky informácie k práve vyhlásenému  verejnému obstarávaniu.

VO_2_a

 

VO_2_b