V tejto časti nášho webového sídla sú zverejnené všetky informácie k práve vyhlásenému  verejnému obstarávaniu.