{if $options->theme->general->favicon != ""} {/if} {includePart parts/seo} {googleAnalytics $options->theme->google->analyticsTrackingId, $options->theme->google->anonymizeIp} {wpHead} {!$options->theme->header->customJsCode} bodyHtmlClass}> {* usefull for inline scripts like facebook social plugins scripts, etc... *} {doAction ait-html-body-begin}
{if $options->theme->header->headerType == 'header-two'} {elseif $options->theme->header->headerType == 'header-three'} {elseif $options->theme->header->headerType == 'header-four'} {else} {/if}

Kontakt

Kontaktný mobil 01 : 0905 520 305

Kontaktný mobil 02 : 0948 720 728

Kontaktný email : info@grand-ms.sk

Link na : E-shop s tovarom pre tlačianre  –  „Tonery do tlačiarne“

Link na : E-shop s rôznymi druhmi tovaru –  „Spektrum Shop“

Link na : Bezplatný inzertný portál na rôzny tovar „Spotrebáčik“

Link na :  Info o ubytovaní v Bojniciach „Na teplej vode“

G r a n d   –   M S,  s.r.o.

Ivana Krasku 1881/32-C

971 01  Prievidza

Slovenská republika

 

IČO : 36 321 796

DIČ : 20 21 61 99 19

IČ DPH : SK 20 21 61 99 19

 

SWIFT : TATR SK BX

Číslo účtu: 2920874607

IBAN : SK8011000000002920874607